3 symptomy świadczące o tym, że winda wymaga modernizacji

Bez windy trudno byłoby sobie wyobrazić większość piętrowych budynków mieszkalnych. Mechanizm ten w znacznym stopniu ułatwia dostawanie się na wyższe kondygnacje. Przydatny jest on szczególnie dla osób, które mają trudności z samodzielnym poruszaniem się.

Do tej grupy można zaliczyć między innymi osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy małe dzieci. Żeby winda dobrze służyła nie tylko tym osobom, ale i wszystkim pasażerom, musi ona działać bez zarzutów. W nowo wybudowanych budynkach raczej nie ma z tym problemów. Natomiast kłopoty mogą pojawić się w starszych konstrukcjach, na przykład w blokach mieszkalnych, które były budowane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.  Dźwigi zamontowane w tym okresie mogą wykazywać symptomy, które świadczą o potrzebie modernizacji.

Co wskazuje na to, że windzie przydałoby się unowocześnienie?

  • zacinanie się – jednym z symptomów, który daje znać o potrzebie modernizacji, jest zacinanie się windy między piętrami budynku. Tego rodzaju sytuacje stanowią poważne utrudnienie i w zasadzie uniemożliwiają normalne korzystanie z windy. Wiążą się także z wzywaniem pomocy, co obciąża budżet wspólnoty mieszkaniowej.
  • nieestetyczne wnętrze – wiele wind przez lata użytkowania podlega dewastacji. Niekiedy da się odwrócić skutki zniszczeń poczynionych przez osoby nie szanujące wspólnego mienia. Czasem jednak ściany windy mogą być tak porysowane i odrapane, że wręcz odstręczają od wchodzenia do środka.
  • zniszczone drzwi – w windach starego typu umieszczana była szklana szybka. Kiedy ten element jest zniszczony, bezzwłocznie należy poddać dźwignię modernizacji. Nieszczelna winda stwarza bowiem zagrożenie, że podczas przemieszczania się w górę lub w dół do środka wleci niepożądany obiekt. Dlatego też na modernizację wskazuje nie tylko wybita szybka, ale także każda inna nieszczelność w drzwiach. Naturalnie do symptomów modernizacji należy również zaliczyć problemy z otwieraniem i zamykaniem windy.