Resurs urządzeń dźwigowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, każde urządzenie transportu bliskiego powinno posiadać dokumentację dotyczącą stopnia wykorzystania resursu. Wychodząc naprzeciw nowym regulacjom prawnym oraz idącym za nimi potrzebom naszych Klientów, oferujemy profesjonalne przygotowanie resursu urządzeń dźwigowych wraz z dokumentacją.

Kompleksowo i merytorycznie wspomożemy Państwa firmę w oszacowaniu projektowanego bezpiecznego czasu eksploatacji dźwigów osobowych oraz innych urządzeń transportu bliskiego. Nasz zespół ekspertów zajmujących się przygotowaniem dokumentacji wykorzystania resursu ma duże doświadczenie w tym zakresie, gdyż nasza firma wykonała już wiele resursów UTB. Niebagatelne znaczenie ma również nasze wieloletnie doświadczenie w serwisie wind oraz ich modernizacji. Odpowiednie przygotowanie dokumentacji związanej z resursem dźwigu osobowego i innych urządzeń jest bardzo ważne, gdyż określa, czy można bezpiecznie eksploatować dane urządzenie. Warto je więc powierzyć profesjonalistom ze stosownymi kwalifikacjami, takim jak pracownicy firmy Paw-Lift.