Części do wind – które naprawiać, a które wymieniać na nowe?

Wszystkie urządzenia techniczne z czasem mogą ulegać awariom. Poszczególne części zużywają się w naturalny sposób, czy to wskutek zmęczenia materiału, czy działania czynników zewnętrznych. Takim samym procesom podlegają również windy. Im starsze, tym częściej zdarzają się im przestoje spowodowane awariami.

W przypadku wyższych budynków taka sytuacja może oznaczać konieczność bardzo kłopotliwej wspinaczki po schodach. W kamienicach i blokach mieszkalnych to ogromny problem, szczególnie dla osób starszych i tych, które mają kłopoty z poruszaniem się. Najlepszą metodą, by zapobiec takim problemom jest regularne serwisowanie i naprawa dźwigów oraz odpowiednio wczesna wymiana uszkodzonych podzespołów. Wiele osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie wind zastanawia się, kiedy warto podjąć próbę remontu określonych części lub całego dźwigu, a kiedy lepiej zdecydować się na zakup nowych lub wymianę całego urządzenia.

 

Uprawnienia do serwisowania i modernizacji dźwigów

Windy są urządzeniami, w przypadku których szczególną rolę odgrywa bezpieczeństwo. Zgodnie z przepisami ich serwisowanie i naprawy wymagają posiadania odpowiednich uprawnień wydawanych przed Urząd Dozoru Technicznego. Prace związane z modernizacją i przebudową urządzeń mogą więc wykonywać wyłącznie wyspecjalizowane firmy.

Wszystkie elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo osób korzystających z dźwigu muszą być w dobrym stanie technicznym. Windy podlegają specjalnym przeglądom technicznym wykonywanym zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak, niż raz na 30 dni. Jest to tak zwany przegląd bieżący, natomiast raz w roku jest przeprowadzany przegląd roczny. W ramach sprawdzania stanu technicznego sprawdza się wszystkie najważniejsze elementy dźwigu, m.in. blokady drzwi, systemu sterowania, mechanizmu jazdy, stanu lin i przeciwwagi oraz zespołu napędowego.

Usterki wykryte podczas przeglądu lub zgłoszone konserwatorowi urządzenia są zawsze usuwane zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta urządzenia. Niektóre części dźwigu mogą być poddawane naprawie i regeneracji. W ten sposób często przywraca się sprawność osprzętu elektronicznego, różnego typu części mechanicznych np. reduktorów lub odbojników. Decyzja o najlepszej, z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji dźwigu metodzie postępowania zawsze jednak powinna należeć do uprawnionego konserwatora. Posiada on odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz znajomość konkretnej konstrukcji dźwigu, które pozwalają mu na podjęcie optymalnej decyzji.