Czy nowoczesne windy mogą spaść?

Korzystanie z windy to współcześnie dla wielu ludzi codzienność. Występują one nie tylko w obiektach użytku publicznego, m.in. urzędach, szpitalach czy centrach handlowych, ale i w zakładach pracy czy budynkach wielomieszkaniowych. Współczesne dźwigi osobowe to zaawansowane urządzenia, które projektowane i tworzone są przede wszystkim z myślą o maksymalnym bezpieczeństwu użytkowników. Niemniej niektórzy z pewną dozą ostrożności i nieufności wsiadają do windy, obawiając się, że może ona spaść. Czy rzeczywiście jest to możliwe?

Odpowiednio wykonane i serwisowane windy nie spadają

Zanim przejdziemy do tematu tego wpisu, najpierw koniecznie podkreślić musimy, że odpowiednio zaprojektowane, wykonane, a następnie regularnie przeglądane, serwisowane i — w przypadku konieczności — naprawiane urządzenia dźwigowe nigdy same nie spadają. Ich budowa jest przystosowana do tego, aby przemieszczać się w ciągach komunikacyjnych budynków, zapewniając przy tym całkowite bezpieczeństwo. Stosuje się w nich szereg różnorodnych zabezpieczeń i rozwiązań konstrukcyjnych, które przeciwdziałają tego rodzaju sytuacjom. Są to złożone urządzenia, ale jednocześnie objęte szeregiem restrykcji. Zarówno polskie, jak i unijne prawo wymaga stosowania w nich odpowiednich mechanizmów, które chronią przed katastrofą czy nadmiernymi obciążeniami. Także proces dopuszczenia urządzeń dźwigowych podlega stosownym kontrolom i musi być zgodny z szeregiem wymagań, takich jak m.in. rozporządzenia Ministra Gospodarki czy zarządzenia Urzędu Dozoru Technicznego.

Jednocześnie za montaż windy, a także ich regularne przeglądy i serwisy odpowiadają fachowcy, którzy posiadają w tym zakresie stosowną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje. Zatem winda, która jest eksploatowana zgodnie z zasadami, spaść nie powinna.

Czy jest możliwe, aby winda spadła?

Oczywiście nie można wykluczyć upadku windy. Takie sytuacje się zdarzają i chociaż są one skrajnie incydentalne, należy brać je pod uwagę. Niestety, gdy dochodzi do tragicznych sytuacji, przyczyną nie jest samo urządzenie, a czynnik ludzki. Niewłaściwa organizacja pracy, brak odpowiednich zabezpieczeń, brak regularnych serwisów i niezbędnych napraw, eksploatacja windy niezgodnie z przepisami, zbyt duże obciążenia urządzenia, korzystanie z wind starych, które nie zostały poddane odpowiedniej modernizacji — to tylko kilka przykładów zaniechań i nieprawidłowości, które mogą przyczynić się do poważnych awarii wind. Jednocześnie upadek to jednak skrajność. Dlatego tak bardzo ważne jest stałe monitorowanie stanu windy i dokonywanie niezbędnych prac naprawczych zawsze, gdy pojawiają się jakiekolwiek objawy nieprawidłowości.