Czym może skutkować przeciążenie windy?

Windy to ruchome platformy, które są wykorzystywane do pionowego transportu pasażerów i towarów. Poruszają się w specjalnych szybach windowych wzdłuż prowadnic przy pomocy hydraulicznych dźwigów lub wciągarek. Współczesne winy zapewniają podróżującym nimi osobom bardzo dużą wygodę i bezpieczeństwo. Są ciche, szybkie i dobrze wentylowane. Wiele z nich jest niezwykle estetycznie wykończonych, co wpływa na zwiększenie komfortu jazdy. Jednak wsiadając do nich, wiele osób ma lęki dotyczące tego, co się stanie, jeżeli widna zostanie przeciążona. W naszych głowach powstają czarne scenariusze rodem z filmów grozy, gdy winda obarczona zbyt dużym ciężarem nagle spada. Czy takie obawy są uzasadnione? Czy windy mogą być przeciążone? Czym grozi taka sytuacja? Na te pytania postaramy się wyczerpująco odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie!

Udźwig windy – co to takiego?

Jednym z najważniejszych parametrów każdej windy jest jej udźwig. Jest on precyzyjnie określany przez producenta dźwigu, a następnie potwierdzany przez instalatora. Udźwig windy informuje nas o tym, ile kilogramów może być bezpiecznie jednorazowo nią przewożone. Przekłada się to bezpośrednio na dopuszczalną liczbę pasażerów. Każda winda musi posiadać w środku specjalną tabliczkę informacyjną, na której podany jest jej udźwig nominalny w kilogramach oraz maksymalna liczba pasażerów. W przeszłości dochodziło często do przeciążeń wind, kiedy wsiadało do nich za dużo osób lub przewożono nimi ładunki o zbyt dużej masie. Wynikało to z ich prostej konstrukcji i braku odpowiednich czujników oraz systemów bezpieczeństwa. Jednak współczesne windy muszą spełniać wiele restrykcyjnych wymogów dotyczących kwestii bezpieczeństwa, dlatego przeciążenie nie jest w nich możliwe. Dyrektywa harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa dźwigów określa, że windy muszą być projektowane tak, aby niemożliwe było ich normalne uruchomienie, kiedy ich udźwig nominalny jest przekroczony. 

Czym są i jak działają czujniki pomiaru udźwigu?

Skoro wiemy, że winda, której udźwig nominalny został przekroczony, nie ruszy z miejsca, zastanawiamy się, jak jest to możliwe – skąd winda wie, że ma na swoim pokładzie zbyt wielu pasażerów? Współczesne windy są wyposażone w specjalne czujniki, których zadaniem jest kontrola w czasie rzeczywistym wagi przewożonych pasażerów i towarów. Czujniki pomiaru udźwigu współpracują z systemem bezpieczeństwa, który powstrzyma dźwig przed ruszeniem, jeżeli udźwig nominalny zostanie przekroczony. Nowoczesne windy są skonstruowane w taki sposób, aby uniemożliwić powstanie potencjalnie niebezpiecznej sytuacji przeciążenia. Wsiadając do nich, możemy mieć pewność, że nie nastąpi przeciążenie.