Dźwigi towarowe w przemyśle spożywczym – jakie wymagania muszą spełniać?

Dźwigi towarowe w przemyśle spożywczym pełnią szczególną rolę, ponieważ muszą zapewnić bezpieczny i higieniczny transport żywności, która jest podatna na zepsucie, skażenie lub uszkodzenie. Jakie więc wymagania muszą spełniać dźwigi towarowe w tej branży?

Wymagania prawne i normy dla dźwigów towarowych

Dźwigi towarowe, podobnie jak inne urządzenia transportu bliskiego, podlegają dozorowi technicznemu i muszą spełniać zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywie dźwigowej 2014/33/UE. Ponadto, dźwigi towarowe muszą być zgodne z odpowiednimi normami europejskimi i krajowymi, takimi jak:

  • PN-EN 81-1:2001 – Dźwigi osobowe i towarowe – Część 1: Dźwigi elektryczne,
  • PN-EN 81-2:2001 – Dźwigi osobowe i towarowe – Część 2: Dźwigi hydrauliczne,
  • PN-EN 81-3:2001 – Dźwigi osobowe i towarowe – Część 3: Dźwigi towarowe małe,
  • PN-EN 81-31:2010 – Dźwigi osobowe i towarowe – Część 31: Dźwigi towarowe duże,
  • PN-EN 81-58:2018-07 – Dźwigi osobowe i towarowe – Część 58: Drzwi przeciwpożarowe w obudowie szybu dźwigowego,
  • PN-EN 13015:2010 – Dźwigi osobowe i towarowe – Konserwacja dźwigów – Zasady.

Wymagania te dotyczą zarówno dźwigów nowych, jak i modernizowanych.

Wymagania techniczne i funkcjonalne dla dźwigów towarowych

Oprócz wymagań prawnych i normatywnych, serwisowane przez nas przemysłowe dźwigi towarowe w Łodzi muszą spełniać również pewne wymagania techniczne i funkcjonalne, wynikające z charakteru oraz specyfiki transportowanych produktów. Do najważniejszych z nich należą:

  • odporność na korozję i wilgoć – elementy konstrukcyjne i napędowe dźwigu powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję; należy zapewnić odpowiednią izolację i wentylację szybu dźwigowego, aby uniknąć kondensacji i zamarzania;
  • odporność na zanieczyszczenia i łatwość czyszczenia – kabina i obudowa dźwigu powinny być wykonane z materiałów gładkich, nieporowatych i łatwych do czyszczenia; należy unikać zakamarków, szczelin i otworów, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia;
  • odporność na obciążenia i wstrząsy – konstrukcja i napęd dźwigu powinny być dostosowane do wymaganej nośności i prędkości; należy zapewnić odpowiednie amortyzatory i stabilizatory;
  • odpowiednie warunki klimatyczne i sanitarne – kabina dźwigu powinna być wyposażona w odpowiednie systemy klimatyzacji, ogrzewania, nawilżania, oświetlenia czy wentylacji.

Dźwigi towarowe stosowane w przemyśle spożywczym powinny być również dostosowane do obowiązujących przepisów prawa w tym przemyśle, takich jak np. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.