Ile pięter musi mieć budynek, by znajdowała się w nim winda?

Wejście na piętro nie wydaje się trudne. Ale czy zawsze tak jest? Pomyślmy o osobach starszych, schorowanych czy niepełnosprawnych albo o kobietach w ciąży czy matkach, które muszą wnieść po schodach ciężki wózek dziecięcy, a przy tym często jeszcze torby z zakupami. Co jakiś czas mieszkańcy budynku wykonują remonty lub wymieniają meble. Oznacza to wnoszenie oraz wynoszenie z mieszkania dużych i ciężkich przedmiotów. Chociażby z takich powodów dużym ułatwieniem dla mieszkańców w budynku są windy. Polskie i unijne prawo wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń montowanych w windach, które chronią przed różnymi wypadkami. Natomiast Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w określonych sytuacjach wręcz nakładają obowiązek wyposażenia budynku w dźwigi. W tym artykule omówimy, kiedy w myśl przepisów prawa budynek musi posiadać windę.

Co mówią przepisy prawa na temat konieczności wyposażenia budynków w windy osobowe?

Aby ustalić, kiedy w budynku musi być zamontowana winda, najlepiej sprawdzić jakie aktualnie obowiązują przepisy prawa w tym temacie.  Zwróćmy uwagę na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  • 54. Budynek średniowysoki i wyższy: użyteczności publicznej, mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, z wyłączeniem budynku koszarowego, a także inny budynek, w którym co najmniej jedna kondygnacja z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób znajduje się powyżej 12 m ponad poziomem terenu, a także dwukondygnacyjny i wyższy budynek opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej należy wyposażyć w dźwigi osobowe.

Istnieje jednak pewien wyjątek, o którym wspomniano w § 55:

Dopuszcza się niewyposażenie w dźwigi budynku o wysokości 5 kondygnacji, jeżeli wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji są częścią mieszkań dwupoziomowych.

Przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo

Instalując dźwig osobowy w budynku trzeba wziąć pod uwagę przepisy mówiące o ochronie zdrowia i życia ludzi podczas używania tych urządzeń. Podczas instalowania windy muszą być spełnione wymagania z Dyrektywy dźwigowej (95/16/WE) dotyczące chociażby bezpieczeństwa czy sposobu sporządzania dokumentacji technicznej. Dotyczy ona nie tylko samych dźwigów zamontowanych w budynkach, ale też części zabezpieczających, które są w nich używane. Znajdują się w niej ustalenia dotyczące tego, że windy mają być regularnie konserwowane oraz używane zgodnie z przeznaczeniem. Warto więc współpracować z dobrą i rzetelną firmą wykonującą serwis i konserwację wind. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.