Jak działa mechanizm otwierania drzwi w windzie?

Windy towarzyszą ludziom od pomad 200 lat. Oczywiście mowa o tych osobowo-towarowych, gdyż systemy, a raczej mechanizmy wykorzystujące w sobie mechanizm działania wind znany jest od praktycznie od zawsze. Na czym polega działanie windy? Jak funkcjonują jej drzwi? Czy są w jakikolwiek sposób zabezpiecza się je przed przypadkowym otwarciem?

Stare a nowe windy — na czym polegają różnice w blokadach drzwi?

Od samego początku wykorzystywania przez człowieka wind niezwykle istotną sprawą była kwestia bezpieczeństwa. Z tego względu — celem ustandaryzowania procesu ich budowy i bezpiecznej ich eksploatacji podlegają one kontroli dozoru technicznego. Bez opinii fachowców z UDT nie może winda „ruszyć”. Poza sprawdzeniem stanu technicznego przez urząd nadzoru samo urządzenie powinno być pozbawione wad konstrukcyjnych.

Drzwi windy od zawsze miały — celem ochrony przed przypadkowym ich otwarciem. Obecnie montowane są w urządzeniach specjalne mechanizmy sprzężone działaniem z drzwiami kabiny. Nie powinna zatem kabina otworzyć się wcześniej niż gdy będzie ona w tzw. strefie przystanku. Ponadto drzwi szybowe nie posiadają własnego napędu, a jest on zainstalowany na kabinie. Warunkiem ich odryglowania (otwarcia) jest obecność kabiny dźwigu na piętrze.

Czy mechanizm w drzwiach windy można oszukać?

Winda musi spełniać najsurowsze wytyczne pod względem bezpieczeństwa, bez jakichkolwiek ustępstw i odchyleń. Mimo to wciąż nie ulega wątpliwości, że jest to urządzenie mechaniczne i samo to powoduje, że może ulec awarii a naprawa windy przeprowadzona, przez specjalistów. Choć nie powinno się tak zdarzyć kabina może zatrzymać się na półpiętrze. Jeśli tak by się stało — jedynym słusznym postępowaniem jest wezwanie pomocy i czekanie na służby techniczne. Gdy wciskanie przycisku zamknięcia/ otwarcia drzwi nie pomaga, panel kontrolny zdaje się być nadal odłączony to, co można zrobić to poczekać, gdyż otwarcie drzwi w takim przypadku jest możliwe wyłącznie specjalnym kluczem z zewnątrz.