Jak działają sterowniki do urządzeń dźwigowych?

Z reguły przeciętny Kowalski, który wchodzi do eleganckiej windy, nie ma świadomości z procesów, jakie muszą się odbyć, aby urządzenie dźwigowe działało w sposób prawidłowy. Sterowanie bowiem nawet pojedynczym dźwigiem jest podzielone na kilka elementów. Korzystając praktycznie codziennie z takich rozwiązań technologicznych, warto wiedzieć, jak działają windy i inne dźwigi. Na jakie podstawowe fakty należy zatem zwrócić uwagę?

Jakie są etapy sterowania urządzeniami dźwigowymi?

Kluczowym elementem budowy windy jest elektroniczna płytka, którą możemy znaleźć w kabinie. Do jej zadań należy: gromadzenie informacji, dalszy ich transfer do głównego sterownika i bezpośrednie sterowanie aparatami w kabinie. W dalszej kolejności ma miejsce wymiana informacji z głównym sterownikiem w oparciu o szeregowy sygnał różnicowy. Wykorzystywane są przy tym różne typy protokołów, bardzo często o unikalnym charakterze. W związku z tym przyjmuje się, że ekspander kabinowy i sterownik znajdujący się np. w maszynowni powinny pochodzić od jednego producenta. Współcześnie to właśnie sterownik jest elementem centralnym systemu windowego. Sterowniki dźwigowe powinny być tak zaprogramowane, aby zapewnić sterowanie zgodne z m.in. wymaganiami odnoszącymi się do bezpieczeństwa, które z kolei zawierają się w dyrektywie dźwigowej.

Sterowniki w urządzeniach dźwigowych

W wielu polskich miastach możemy zauważyć wzmożoną aktywność deweloperów, za których sprawą powstają co rusz nowe budynki mieszkalne i usługowe. W niektórych lokalizacjach atrakcyjnych miejsc jest już tak mało, że wymusza to budowanie „w górę”. Nieodłącznym elementem zaś takich konstrukcji jest winda, czyli w fachowej nomenklaturze określana mianem urządzenia dźwigowego. Sprawnie działająca winda to warunek zapewniający podstawowy komfort osobom mieszkającym na wyższych kondygnacjach. Za sprawność urządzeń dźwigowych odpowiadają w dużej mierze właśnie zainstalowane w niej sterowniki.