Najczęstsze przyczyny awarii wind osobowych 

Jeżeli korzystają Państwo na co dzień z windy osobowej w miejscu swojego zamieszkania albo pracy, to z pewnością spotkali się Państwo już z sytuacjami, kiedy dźwig osobowy odmówił posłuszeństwa i trzeba było na piechotę wdrapywać się po schodach. Doświadczenie to jest tym bardziej przykre, im wyżej mieszkamy lub pracujemy.

Niestety awarie wind osobowych przytrafiają się w każdym budynku wyposażonym w takie urządzenia, jednak ich przyczyny mogą być bardzo różne. W dzisiejszym wpisie przedstawimy najczęstsze przyczyny awarii wind osobowych!

Dlaczego winda osobowa nie działa?

1. Awaria zasilania

Najczęstszą przyczyną awarii windy osobowej jest awaria zasilania w całym budynku. Brak prądu może być spowodowany różnymi czynnikami. Jeżeli w naszym budynku zabraknie zasilania, powinno się to jak najszybciej zgłosić, dzwoniąc pod numer 991, który jest przypisany Pogotowiu Energetycznemu. Jest on czynny całą dobę przez 365 dni w roku. Bez prądu winda nie może działać, dlatego im szybciej awaria zasilania zostanie zgłoszona i naprawiona, tym szybciej dźwig zacznie sprawnie funkcjonować.

2. Zasłonięta fotokomórka

Winda osobowa nie może ruszyć, jeśli fotokomórka umieszczona w jej drzwiach jest czymkolwiek zasłonięta. Często zdarza się, że jakiś żartowniś zalepi ją gumą do żucia albo taśmą klejącą, co powoduje paraliż działania dźwigu i utrudnia funkcjonowanie pozostałym mieszkańcom. Przeszkody w świetle fotokomórki w windach wyposażonych w drzwi automatyczne są jedną z najczęstszych przyczyn awarii dźwigów osobowych. Aby uniknąć takich sytuacji, należy regularnie czyścić windę i usuwać z niej wszelkie zanieczyszczenia. 

3. Niedomknięte drzwi szybowe

Kolejną często występującą przyczyną awarii windy osobowej może być niedomknięcie drzwi szybowych. Jeżeli drzwi są zablokowane jakimś przedmiotem lub dojdzie do ich awarii, to winda nie będzie mogła ruszyć. Zawsze warto upewnić się, czy w drzwiach albo w progu drzwiowym nie znajduje się żaden przedmiot, który uniemożliwia ich zamknięcie. Awarię windy może nawet spowodować tak mała rzecz, jak zwinięta chusteczka higieniczna, która wypadła z kieszeni jednego z pasażerów i utkwiła w progu drzwiowym.

4. Niewłaściwe zachowanie się pasażerów 

Często zdarza się, że jadąca winda osobowa staje pomiędzy piętrami na skutek nieprawidłowej eksploatacji. Pasażerowie muszą podczas jazdy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby nie spowodować zablokowania dźwigu. Przyczyną unieruchomienia windy między piętrami może być między innymi przyciskanie wielu guzików jednocześnie albo skakanie wewnątrz kabiny.

5. Zużycie się aparatów sterujących umieszczonych w szybie albo na dachy kabiny

Poszczególne części, z jakich zbudowana jest każda winda osobowa, powoli się zużywają. To naturalny proces, któremu nie jesteśmy w stanie zapobiec. Aby jednak uniknąć nieprzewidzianych awarii dźwigu osobowego, powinien on być poddawany regularnym przeglądom technicznym, podczas których wykwalifikowani konserwatorzy na czas wykryją i zdiagnozują wszystkie problemy. W razie potrzeby wymienią zużyte części na nowe i w ten sposób zapewnią ciągłość pracy windy.

6. Akty wandalizmu

Niestety jedną z najczęstszych przyczyn awarii wind osobowych są nieuzasadnione niczym akty wandalizmu. Kradzieże lub dewastacja niektórych elementów dźwigów osobowych powodują jego awarie. Dobrym sposobem przeciwdziałania takim sytuacjom jest wyposażenie budynku w system monitoringu, dzięki któremu będzie można zidentyfikować sprawców tego rodzaju awarii.