Najczęstsze przyczyny wypadków w windach

Dla właściwego działania urządzeń dźwigowych oraz bezpieczeństwa użytkowników ważny jest regularny, kompleksowy serwis oraz bieżące naprawy. W przypadku prac serwisowych warto współpracować z firmą, która ma  doświadczenie w naprawach i konserwacji wind oraz zapewnia  gwarancję sprawności i niezawodności urządzeń, które nadzoruje. Konieczne jest też posiadanie przez firmę serwisową uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie realizowanych przez nią prac.

Winda – popularny środek transportu

Windy osobowe i towarowe montowane są w większości budynków: w blokach, hotelach, obiektach przemysłowych czy obiektach użytku publicznego. Obowiązek montażu windy w budynku powstaje, gdy różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną przekracza 9,5 m. Zepsucie windy może stwarzać wiele problemów. Użytkownik zacięty w windzie nie ma możliwości wyjścia bez pomocy z zewnątrz. Osoby, które mieszkają lub pracują na wyższych piętrach, mają problem z dotarciem na miejsce. Do tego awarie powodują opóźnienia i koszty oraz wywołują stres.

Wypadki i ich przyczyny

Windy to urządzenia, które wywołują u niektórych osób strach. I choć wypadki występują  znacznie rzadziej, niż podpowiada nam lęk, to jednak się zdarzają, a głównym ich powodem jest „czynnik ludzki”. Oto najczęstsze rodzaje wypadków w windach:

  • wypadki podczas konserwacji spowodowane np. uderzeniem serwisanta przeciwwagą czy upadkiem kabiny w wyniku rozłączenia obciążników i układu linowego;
  • wpadnięcie do szybu wskutek nieuwagi i niedostrzeżenia braku kabiny za drzwiami przystankowymi;
  • potknięcie się podczas wsiadania lub wysiadania z windy w sytuacji, gdy kabina zatrzyma się powyżej, lub poniżej poziomu przystanku;
  • wypadki z udziałem psów na smyczy, kiedy to właściciel znajduję się w kabinie a pies na zewnątrz lub odwrotnie, będące wynikiem nieuwagi oraz paniki powstałej z powodu rozdzielenia się ze zwierzęciem;
  • akty wandalizmu, które mogą wpływać na prawidłową eksploatację windy.