Podstawowe zasady dotyczące korzystania z windy osobowej

Instalowane w Polsce windy podlegają zarówno normom krajowym, jak i unijnej Dyrektywie Dźwigowej WE 95/16. Zarządcy obiektów, na których terenie znajdują się windy osobowe, muszą na bieżąco monitorować stan techniczny dźwigów, przeprowadzać regularne przeglądy oraz serwisować je zgodnie z zaleceniami producenta.

Jednocześnie użytkownicy wind również powinni przestrzegać pewnych zasad, które zwiększą poziom ich bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w windzie. 10 rzeczy, o których muszą pamiętać użytkownicy

  1. Nie wchodź to przepełnionej windy. Każda winda przystosowana jest do przewozu określonej liczby użytkowników. Nigdy nie należy usilnie wchodzić do środka, jeśli kabina jest już pełna.
  2. Po wejściu do kabiny należy odsunąć się od drzwi.
  3. Dzieci zawsze powinny korzystać z windy pod opieką dorosłych.
  4. Zwierzęta wprowadzane do kabiny i przewożone windą powinny być trzymane przez właściciela na możliwie jak najbardziej skróconej smyczy.
  5. Szczególną ostrożność trzeba zachować przy wchodzeniu i wychodzeniu z windy.
  6. Jeśli po wejściu do kabiny zauważasz coś nietypowego, np. problemy z oświetleniem, zbite lustro, kłopoty z otwieraniem lub zamknięciem drzwi, koniecznie zgłoś ten fakt zarządcy budynku lub firmie zajmującej się serwisem wind.
  7. Jeśli chcesz zatrzymać windę dla innej osoby, nie wkładaj rąk, nóg lub innych przedmiotów pomiędzy zamykające się drzwi, lecz użyj przycisku otwierania.
  8. W sytuacji pożaru lub innego zagrożenia budynku nigdy nie używaj windy.
  9. W przypadku uwięzienia w kabinie naciśnij przycisk alarmu i czekaj na pomoc ekipy serwisowej. Nigdy nie powinieneś próbować samodzielnie opuszczać windy, która została unieruchomiona. Może być to bardzo niebezpieczne, jeśli dojdzie do nagłego odblokowania. Nie powinieneś również skakać w kabinie, szarpać drzwi czy podejmować innych nieprzemyślanych prób samodzielnego wydostania się z windy.
  10. Każda wina ma swój dopuszczalny maksymalny udźwig, którego nie należy przekraczać. Dotyczy to przede wszystkim przewożenia w kabinie bardzo ciężkich lub szczególnie dużych przedmiotów, np. podczas przeprowadzek. Tego rodzaju ładunki powinny być przewożone windą towarową. Przeciążona winda jest narażona na usterki.