Podział dźwigów ze względu na przeznaczenie

Urządzenia do transportu pionowego, zwane potocznie windami, są urządzeniami, które bardzo ułatwiają eksploatację wielopiętrowych budynków. Dzięki nim można bez problemu dostawać się na wyższe kondygnacje oraz przewozić ciężkie ładunki.

Dźwigi do transportu pionowego są z powodzeniem wykorzystywane w biurowcach, blokach mieszkalnych, budynkach przemysłowych oraz magazynowych, a także w różnych budynkach użyteczności publicznej od urzędów po sklepy i szpitale. Zobaczmy, jakie są różne typy wind ze względu na ich przeznaczenie.

 

Rodzaje wind

Dźwigi do transportu pionowego można różnicować ze względu na różne cechy. Najczęściej stosuje się kategoryzację ze względu na rodzaj stosowanego napędu, typ szybu, w którym porusza się winda oraz na przeznaczenie urządzenia. To ostatnie wyróżnienie ułatwia norma PN ISO 4190-1:2010, która wymienia:

  • dźwigi do budynków mieszkalnych oraz dźwigi ogólnego zastosowania;
  • dźwigi osobowo-towarowe;
  • dźwigi szpitalne;
  • dźwigi do budynków wysokich.

 

Dźwigi do budynków mieszkalnych muszą przede wszystkim zapewniać właściwy poziom bezpieczeństwa. Składają się na to m.in. materiały niepalne, z których musi być wykonane urządzenie, systemy ograniczające prędkość, a także oświetlenie awaryjne czy zabezpieczenia drzwi przystankowych.

Dźwigi osobowo-towarowe są przeznaczone do transportu ładunku oraz osób. Urządzenia tego typu muszą łączyć poziom bezpieczeństwa wymagany przy urządzeniach przeznaczonych do transportu ludzi ze wzmocnioną konstrukcją pozwalającą na transport towarów. Dźwigi osobowo-towarowe muszą sobie radzić np. ze zwiększonymi obciążeniami na progu podczas załadunku i wyładunku.

Dźwigi szpitalne to urządzenia, które są przystosowane do przewozu łóżek szpitalnych, a także transportu pacjentów na wózkach lub osób o ograniczonych zdolnościach do samodzielnego poruszania się. Windy tego rodzaju powinny być dopasowane do potrzeb i specyfiki danej placówki, np. do zwiększonego udźwigu w przypadku przewożenia pacjentów wraz ze specjalistyczną aparaturą.

Dźwigi do budynków wysokich powinny zapewniać bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie gwarantować szybkie i sprawne działanie, mimo konieczności pokonywania długich dystansów. Windy tego typu zwykle mają powiększone kabiny i poruszają się z dużą szybkością.