Resurs maszyn i urządzeń UTB – na czym polega?

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego konieczne stało się odtworzenie historii eksploatacji tych urządzeń w celu dokonania oceny ich stanu technicznego. Wymóg odtworzenia historii eksploatacji odnosi się do tzw. Resursu UTB. Czym jest resurs i na czym polega? Na te pytania odpowiadamy w artykule. Zapraszamy do przeczytania wpisu.

 

Czym jest resurs UTB?

Resursem UTB nazywamy projektowany bezpieczny okres zdolności użytkowej danego urządzenia należącego do grupy urządzeń transportu bliskiego. Żywotność sprzętu określamy liczbą cykli pracy (dla konstrukcji stalowej) oraz liczbą godzin pracy dla mechanizmów w założonym okresie eksploatacji z nominalnym obciążeniem. Cykl pracy obejmuje podniesienie ładunku, dostarczenie na miejsce oraz opuszczenie w miejscu docelowym. Szacowaniu stopnia wykorzystania resursu podlegają wszystkie urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu sprawowanemu przez UDT. Stopień wykorzystania resursu oblicza się na podstawie normy ISO 12482-201 – Cranes–Monitoring for Crane design working period. Okres zdolności użytkowej urządzenia określa jego producent. Zadaniem osoby eksploatującej dźwignicę, windę lub inne urządzenie transportu bliskiego jest dopilnowanie, by po okresie przewidzianym przez producenta wykonać przegląd specjalny oraz serwis, którego celem jest doprowadzenie maszyny do stanu, w którym możliwe będzie jej dalsze bezpieczne użytkowanie.  Czynności te ten muszą być przeprowadzony przez osobę z uprawnieniami UDT. Serwis wind, wciągarek, dźwigów czy chodników ruchomych warto powierzyć fachowcom z firmy Paw-Lift.

 

Jakie są wartości graniczne resursu dla poszczególnych maszyn UTB?

Dla poszczególnych maszyn UDT przyjmuje się następujące wartości graniczne resursu:

  • dźwigi do transportu osób lub ładunków do 160000 cykli,
  • przenośniki kabinowe i krzesełkowe do 35000 cykli,
  • dźwigniki do 20000 cykli,
  • stoły podnoszące od 8000 do 500000 cykli,
  • podesty ruchome  od 40000 do 100000 cykli.

Należy pamiętać, że powyższe wartości są orientacyjne,  rzeczywistą wartość resursu danego urządzenia należy uzyskać u producenta, o ile jest to możliwe.

 

W jaki sposób obliczyć resurs UTB?

Niezbędne dane umożliwiające oszacowanie resursu UTB można znaleźć w dokumentacji technicznej sprzętu. Podczas określania resursu należy uwzględnić obciążenie, liczbę cykli pracy na godzinę, a także liczbę godzin pracy urządzenia. Obowiązkiem osoby, która eksploatuje maszynę, jest dokładne prowadzenie czasu pracy maszyny poprzez odczyt z fabrycznie zamontowanych liczników lub innych rejestratorów, a jeśli nie jest to możliwe, resurs należy obliczyć na podstawie zasad wskazanych w normie ISO 12482-2014. Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego. Resurs UTB można wykonać we własnym zakresie, jednak lepiej skorzystać z usług specjalistów, np. z firmy Paw-Lift. Nasza kadra  kompleksowo i merytorycznie wspomoże Państwa firmę w oszacowaniu bezpiecznego czasu eksploatacji dźwigów osobowych i innych urządzeń transportu bliskiego. Mamy bogate doświadczenie w wykonywaniu resursów, jak również w także serwisie i modernizacji dźwigów.