Serwis wind – jak często należy go przeprowadzać?

Regularna kontrola sprawności wind jest konieczna nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również z uwagi na komfort codziennego użytkowania dźwigu. Windy występują obecnie w różnego rodzaju obiektach użytku publicznego, a także budynkach wielorodzinnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dźwigi muszą być zamontowane w każdym budynku, który ma co najmniej pięć kondygnacji (w praktyce oznacza to cztery piętra i więcej). Obserwując trendy we współczesnym budownictwie wielorodzinnym nietrudno się domyślić, że windy występują w większości z nich. Przepisy prawne określają też bardzo dokładnie zasady i terminy konserwacji dźwigów. Podstawowym dokumentem określającym tę kwestię jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Jak często dokonywać przeglądów i konserwacji wind?

Regularnie przeprowadzane kontrole wind i innego rodzaju dźwigów to kwestia kluczowa nie tylko ze względu na bezpieczeństwo czy komfort użytkowników, ale również sposób na ograniczenie sporych kosztów napraw. W ten sposób można szybko wykryć ewentualne usterki i skutecznie im przeciwdziałać, zanim jeszcze z małego problemu zamienią się w spory wydatek.

Zgodnie z przepisami przegląd techniczny wind powinien odbywać się przynajmniej raz na miesiąc. Wtedy właśnie należy wykonać podstawowe czynności konserwacyjne, takie jak np. regulacja czy smarowanie elementów. Raz na pół roku trzeba zaplanować generalny przegląd windy. Raz na rok winda poddawana jest badaniu Urzędu Dozoru Technicznego. Wtedy właśnie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami UDT weryfikuje sprawność windy. Jeśli przejdzie ona pozytywnie takie badanie, może być dalej użytkowana (oznaczana jest też specjalną naklejką).

Wszystkie przeprowadzone czynności kontrolne i serwisowe muszą być udokumentowane.

Komu zlecić serwis wind?

Firma Paw-Lift z Łodzi specjalizuje się w kompleksowym serwisowaniu wind, w tym wind osobowych, towarowych, osobowo-towarowych oraz dla osób niepełnosprawnych. Zapewniamy wykwalifikowanych fachowców, szybkie działanie, które pozwala wyeliminować niepotrzebne przestoje, a także części zamienne do wind, które dostarczamy naszym klientom. Dzięki temu wszelkie prace naprawcze i kontrolne wykonujemy sprawnie, profesjonalnie i kompleksowo.